LOPD

A Grafix t’oferim serveis d’adaptació, implantació i compliment de la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal.
lopd
 • Anàlisi i recollida de dades.
 • Alta fitxers a l’AEPD.
 • Elaboració del Document de Seguretat.
 • Redacció de clàusules informatives.
 • Assessorament permanent.
 • Manteniment actualitzat de la normativa en protecció de dades personals.
 • Auditories per a la correcta aplicació de les mesures de seguretat establertes al Reglament 1720/2007.
 • Adaptació dels requisits establerts a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La implantació de la LOPD és obligatòria per totes les empreses i professionals que posseeixin, tractin o transfereixin dades personals de terceres persones.

En cas d’incompliment de la normativa, les infraccions que es puguin ocasionar poden derivar a les següents sancions imposades per l’AEPD:

Sancions lleus

Multa de 900,00 a 40.000,00 €

Sancions greus

Multa de 40.001,00 a 300.000,00 €

Sancions molt greus

Multa de 300.001,00 a 600.000,00 €

Política de Cookies

política de cookies

Internet està present en tots els àmbits de la nostra vida. Juga un paper fonamental a la societat i és un dels pocs sectors de l’economia que continúa creixent. Per consultar informació o per comprar productes o serveis, gran part del dia estem connectats a la xarxa. Del que no som conscients és que aquests webs en els que entrem recopilen informació sobre nosaltres per fer més còmoda la nostra experiència de navegació i, a més, fer més efectives les seves campanyes de publicitat online, una estratègia en la que les cookies hi tenen un paper molt important.o.

Què és una cookie?

Les cookies es consideren arxius que es descarreguen en el teu equip (ja sigui un ordinador, una tablet o un mòbil) quan entres a una pàgina web amb la finalitat de guardar, recuperar i/o actualitzar dades del teu usuari.
La seva funció és la de guardar informació rellevant de cada persona, per diferenciar-nos dels altres usuaris i guardar les nostres preferències mentre naveguem per una pàgina, com per exemple, l’idioma en el que volem consultar el contingut.

Com es regula el seu ús?

Totes les empreses han d’adaptar-se a la legislació tenint en compte que han de conjugar, d’una banda, els drets que posseeixen els ciutadans sobre l’ús, tractament i destinació de les seves dades i, per un altre, les mesures de tipus organitzatives i tècniques que hem d’establir en nostra organització per garantir la seguretat de la informació.
Conscients de l’ús extens que es fa de les cookies, el govern ha volgut regular-ne la seva utilització, creant una política de cookies recollida dins la LSSICE (Llei de serveis de la societat de la informació).

L’objectiu d’aquesta regulació és el de que l’emmagatzematge i la recuperació de dades han de ser previ consentiment de l’usuari. Per tant, és deure de l’empresa informar de l’ús de cookies a la seva pàgina web.

A qui afecta la política de cookies?

Afecta a tota pàgina web d’empresa espanyola, amb servidor espanyol, encara que vengui a l’estranger i que, per tant, tingui el web en diferents idiomes, ja que a la resta de països no existeix una regulació tan estricte respecte a la utilització de cookies.

Quan hem d’informar?

Es requereix el consentiment informat del titular de les dades. Però vigila! No sempre els webs han d’informar de l’ús de les cookies.

Només ho hauran de fer quan:

 • Utilitzin cookies d’anàlisi: són les que ens ajuden a analitzar el comportament dels usuaris mentre naveguen per: millorar l’aspecte i el funcionament del web i optimitzar la presentació dels serveis i continguts. En conclusió, si tens activat el Google Analytics estàs estudiant com actúen els usuaris que estan dins de la pàgina i, per tant, has d’informar!
 • Cookies publicitàries: respon a les necessitats del prestador de serveis. És a dir, depenent de si ja has accedit al web o de la zona des d’on accedeixis veuràs uns determinats banners publicitaris.
 • Cookies publicitàries comportamentals: ens serveixen per elaborar un perfil adaptat al comportament de l’usuari. És a dir, depenent del sexe, edat o interessos, se li presentarà una publicitat o una altra.
Com hem d’informar?

S’ha de notificar l’ús de les cookies a dues capes:

 • Clàusula de consentiment informatiu: petit banner, que situarem a un lloc accessible i visible de la pàgina, en el que expliquem el tipus de cookies que utilitzem i, a més, donarem informació genèrica sobre la política de cookies. Si l’usuari accepta el seu ús o continua navegant, està donant el seu consentiment.
 • Política de cookies: si l’usuari desitja saber més sobre les cookies del nostre web, el redirigirem a la pàgina de la política de cookies (que ha d’estar a part de la política legal). En aquest punt informarem sobre què són les cookies, quina és la seva funció, les classes, la finalitat que tenen i sobre la forma d’eliminar-les.
Què passa si no la compleixo?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades sanciona amb multes que van des dels 30.000 als 150.000 €.

Més Serveis

Disseny Web

Disseny Gràfic

Social Media

SEO

SEM

E-mail Marketing

Reportatge de fotos y vídeo

Domini i Hosting

LOPD i Pol. Cookies